TEHNIKE ŠTAMPE

Rotto

Tehnika Rotto štampa je namjenjena za štampanje reklamnih kataloga,
časopisa… velikih tiraža isključivo A4 formata do 32 stranice

Odjeljenje za štampu iz role (ROTO) je opremljen:

1. KBA COMPACTA– kolornom rotacijom koja štampa 32 stranice u
prolazu formata A4 s mogućnošću lijepljenja,

2. KOMORI – kolornom rotacijom koja štampa 16 stranica formata A4 u
prolazu s mogućnošću lijepljenja.

Na ovim strojevima štampamo nedjeljnike, časopise i brošure koji imaju više
od 32 stranice formata A4 i zahtijevaju dalje procese grafičke dorade
šivenja žicom ili mekog uveza lijepljenjem.

Na njima, takođe proizvodimo letke i akcijske kataloge formata A4 i
A3 jednostavnije grafičke dorade savijanja i lijepljenja koji izlaze iz stroja
kao gotov proizvod.

DORADA I PAKOVANJE

Odjeljenje grafičke dorade opremljen je strojevima
koji omogućavaju sve vrste uveza:

1. Linija za tvrdi uvez,
2. Linija za meki uvez – lijepljenjem,
3. Linija za meki uvez – šivenjem žicom.

Proizvodi koje izrađujemo na ovim strojevima su:

1. TVRDO UVEZANE KNJIGE, formati A6 – A3, debljina knjižnog
bloka od 0,5 – 7 cm, ravan i zaobljen hrbat, sve vrste tvrdog
uveza, cijelopapirne, cijeloplatnene i poluplatnene korice (s
mogućnošću segmentnog nanosa UV laka, foliotiska, suvog
žiga, sitoštampe), isijecanje indeksa na knjižnom bloku. Proizvodi
ove vrste uveza koje ističemo su: luksuzno opremljene
monografije, riječnici, rokovnici itd.

2. MEKO UVEZANE KNJIGE, formati A6 – B4, debljina knjižnog
bloka od 0,4 – 7 cm, knjižni blok lijepljen, knjižni blok šiven
i lijepljen, korice s klapnom i bez klapne (s mogućnošću segmentnog
nanosa UV laka, folioštampe, suvog žiga). Proizvodi ove
vrste uveza koje ističemo su: udžbenici za školu, brošure,
katalozi, časopisi, reklamni blokovi, knjige itd.

3. PROIZVODI ŠIVENI ŽICOM, formati A6 – B4, korice s klapnom
i bez klapne (s gore navedenim karakteristikama UV
laka, folioštampe, suvog žiga). Proizvodi ove vrste uveza koje
ističemo su: radne bilježnice za školu, sveske,
riječnici, kajdanke, brošure, časopisi, reklamni leci, katalozi itd.

4. PROIZVODI SPIRALNOG UVEZA, kalendari formata A6 – A2,
knjige, brošure, katalozi, reklamni blokovi formata A6 – A4,
korice tvrde i meke, debljina knjižnog bloka od 0,2 – 2 cm

5. POSEBNE VRSTE DORADE, to su proizvodi koje radimo na
dokumentnim papirima s vodenim žigom poput štednih knjižica
za banke, radnih knjižica, glasačkih listića itd. Ostale vrste
proizvoda koji zahtijevaju jednostavniju grafičku doradu,
a koje proizvodimo su: leci, plakati, ulaznice, vrećice, vobleri,
blok kocke, fascikle, numerički blokovi, razne vrste obrazaca,
likovni blokovi, didaktičke kutije za školu, kolaži obični i
samoljepljivi, sjajna i mat plastifikacija itd.

Offset

Ova tehnika štampe radi se na offsetnim strojevima koji su navedeni
u specifikaciji na slijedećoj stranici. Na ovim strojevima se
štampaju knjige, katalozi, posjetnice, pozivnice…

Odjeljene za štampu iz arka (OFFSET) je opremljen:

1. HEIDELBERG SPEEDMASTER B1 – osmobojni ofsetni stroj,
2. HEIDELBERG SPEEDMASTER B1 – petobojni ofsetni stroj,
3. HEIDELBERG SPEEDMASTER B2 – dvobojni ofsetni stroj,
4. HEIDELBERG GTO – jednobojni ofsetni stroj.

Ovakav strojni park garancija je kvaliteta, brzine i raznih mogućnosti
štampe od kojih ističemo: štampa na papire i kartone od 60 do 400 gr.,
kolorna štampa CMYK + 4 spot boje (iz skala PANTONE, HKS, SCE), štampa na
posebne podloge (svila, platno, paus) koristeći specijalne brzosušeće
boje, zaštitna štampa UV bojilima vidljivim tek pod UV svjetlom.

Sito, Tampon

Ovo su tehnike namjenjene za štampu na reklamnom materijalu, poput
olovaka, upaljača, majica…

UV Lakiranje i Gliter

Ova tehnika daje dodatnu vrijednost vašem odštampanom prozvodu.
Biti drugačiji od drugih je nešto čemu svi teže.

Zlatotisak

Štampa zlatne ili srebrne folije na nekim ekskluzivnim knjigama,
daje pravu formu.