Sub Category 2

Putovanja za dvoje

Magazin Putovanja za dvoje- posvećen ljudima veće platežne moći koji putuju i vole da čitaju o poznatim svjetskim destinacijama. Izlazi kvartalno, 4 puta godišnje. Tiraž 10.000 komada. Cijena 4€. Dostupnost-BiH i Crna Gora.