IZDAVAŠTVO

Naj Naj – turistički vodič

Vodič Naj-Naj-turistički vodič koji Crnu Goru promoviše kao destinaciju velikih turističkih potencijala. Rađen na 5 jezika: crnogorski, engleski, ruski, njemački i albanski. Izlazi jednom godišnje. Tiraž 10.000 komada. Po dvije hiljade na svakom jeziku. Cijena 7,90€. Distribucija: Crna Gora i sajmovi turizma širom svijeta.

Magazin Gracija

Magazin Gracija je koncipiran na način da savremenoj ženi i njenoj porodici pruži aktuelne teme, vrhunski sadržaj, modne editorijale, kulinarske recepte, savjete za djecu…